ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย
ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน – การประกวดผีตาโขนน้อย,การแสดงของชุมชนต่างๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ [...]

ข่าว Add comments

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย

ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน – การประกวดผีตาโขนน้อย,การแสดงของชุมชนต่างๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์,การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน,   การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOP,การแข่งขันจุดบั้งไฟ ขบวนพาเหรดมีวันที่ 27 มิถุนายน

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6108

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การออกร้านแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด, การแสดงดนตรี, การแสดงและจำหน่ายสินค้า [...]

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมการสาธิตทำขนมเส้น และการจำหน่ายขนมเส้น ชมกิจกรรมการแข่งขันกินขนมเส้น [...]

ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย [...]

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า
การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
** [...]

ณ บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง
การจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย [...]

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมสืบสานประเพณีการถวายดอกบัวแด่หลวงพ่อโต อิ่มบุญ อุ่นใจไปกับกิจกรรมสร้างความสุขมากมายภายในงาน อาทิ
– [...]

 “การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 [...]

ณ สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การแข่งขันกินไก่เบตง การจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และประกวดพันธุ์ไก่เบตงการจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และประกวดพันธุ์ไก่เบตง การจำหน่ายสินค้าOTOP [...]

เมนูพิเศษประจำเดือนมิถุนาย 2558 โออิชิ บุฟเฟต์ ภูมิใจเสนอ… [...]

เมนูพิเศษประจำเดือนมิถุนาย 2558 โออิชิ บุฟเฟต์ ภูมิใจเสนอ… [...]

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in