ณ กม.41 ถนนทางหลวงชนบท สส.2021 สายScenic route [...]

ข่าว Add comments

ณ กม.41 ถนนทางหลวงชนบท สส.2021 สายScenic route อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ ประติมากรรมเกลือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกลือบ้านแหลม  สินค้าอาหาร ของฝากจากเพชรบุรี

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6495

ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
การแข่งขันเดิน วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ [...]

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมสืบสานประเพณีการถวายดอกบัวแด่หลวงพ่อโต อิ่มบุญ อุ่นใจไปกับกิจกรรมสร้างความสุขมากมายภายในงาน อาทิ
– [...]

 “การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 [...]

ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ชมขบวนแห่ไทลื้อ สาธิตอาหารไทลื้อ การแสดงทางวัฒนธรรม [...]

ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ชิมปลาทูแม่กลองกว่า 50 เมนู ลิ้มรสความแตกต่างของปลาทูแม่กลองกับปลาทูถิ่นอื่น [...]

ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ  อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด โดยเน้นเมนูปูม้าสดของชาวประมงพื้นบ้านชะอำ [...]

ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีเรือใบจากนานาประเทศเข้าร่วมแข่งขันบริเวณหาดกะตะ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6308

 

 

 

 

 

 

Get [...]

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า
การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
** [...]

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานมากมายจัดให้ชมฟรี   ประกอบด้วยส่วนต่างๆ [...]

ผู้บริหาร ไร่องุ่น พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ [...]

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in