“การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 [...]

ข่าว Add comments

 “การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558” เป็นการจัดประกวดดนตรีโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย จึงให้ความสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

         นับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของการจัดประกวดเยาวชนดนตรี ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านับเป็นการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอันเป็นการดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้พัฒนา ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

         ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรีเเห่งประเทศไทย ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด จึงถือได้ว่า การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมี หลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด

         เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า
         เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
         เครื่องดนตรีสากล  ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
         เครื่องดนตรีของโลก  เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

รอบคัดเลือก

ส่งผลงานและใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2525 ต่อ 151
สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือ www.set.or.th

ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ส่งผลงานและเอกสารการสมัครที่

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 0-2800-2525 ต่อ 151
โทรสาร 0-2800-2530

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6643

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การออกร้านแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด, การแสดงดนตรี, การแสดงและจำหน่ายสินค้า [...]

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมการสาธิตทำขนมเส้น และการจำหน่ายขนมเส้น ชมกิจกรรมการแข่งขันกินขนมเส้น [...]

ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย [...]

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า
การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
** [...]

ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
การแข่งขันเดิน วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ [...]

ณ บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง
การจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย [...]

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมสืบสานประเพณีการถวายดอกบัวแด่หลวงพ่อโต อิ่มบุญ อุ่นใจไปกับกิจกรรมสร้างความสุขมากมายภายในงาน อาทิ
– [...]

ณ สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การแข่งขันกินไก่เบตง การจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และประกวดพันธุ์ไก่เบตงการจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และประกวดพันธุ์ไก่เบตง การจำหน่ายสินค้าOTOP [...]

ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ชมขบวนแห่ไทลื้อ สาธิตอาหารไทลื้อ การแสดงทางวัฒนธรรม [...]

ณ กม.41 ถนนทางหลวงชนบท สส.2021 สายScenic route [...]

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in