ณ แก่งสามชั้น อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การจำหน่ายส้มโอเนื้อกุ้งคุณภาพ พันธุ์ทองดี [...]

ข่าว Add comments

ณ แก่งสามชั้น อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

การจำหน่ายส้มโอเนื้อกุ้งคุณภาพ พันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวใหญ่  พันธุ์ทับทิมสยามและส้มโอพันธุ์ทั่วไป กิ่งพันธุ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ ชมการประกวดส้มโอ กิ่งพันธุ์ส้มโอ การประกอบอาหารที่ทำจากส้มโอ  ยำส้มโอ  การแกะส้มโอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ และการประกวดไก่หมุนชมนิทรรศการ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6678

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in