ณ แก่งเทียม ลำน้ำนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมแบ่งเป็น [...]

ข่าว Add comments

ณ แก่งเทียม ลำน้ำนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป 4 รายการ คยัคฝีพายเดี่ยวหญิง คยัคฝีพายเดี่ยวชาย แคนูฝีพายเดี่ยวชาย แคนูฝีพายคู่ชาย ประเภทเยาวชน 4 รายการ คยัคฝีพายเดี่ยวหญิง    คยัคฝีพายเดี่ยวชาย แคนูฝีพายเดี่ยวชาย   แคนูฝีพายคู่ชาย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6743

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in