ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน [...]

ข่าว Add comments

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 พิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

Call Center 1672

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6730

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in