ณ แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 (ฝั่งธน) กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันเรือยาวประเพณี [...]

ข่าว Add comments

ณ แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 (ฝั่งธน) กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันเรือยาวประเพณี 20 ฝีพาย 30 ฝีพายและ 55 ฝีพาย การแข่งขันเรือเล็กเยาวชน 5 ฝีพาย นิทรรศการเรือประเภทต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6736

Cache doesn't exist.

Leave a Reply

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in